Dlaczego Klienci nas wybierają? Jak możemy współtworzyć z nimi ich osiągnięcia ?

PRO Consulting  to elastyczna oferta doradczo-szkoleniowa realizowana zawsze z myślą o sukcesie Klienta. Skrót PRO oznacza   Programy Rozwoju Organizacji  indywidualnie projektowane z Klientem. Każdy projekt jest inny – jest ich  tak dużo jak wiele  różnorodnych historii, specyficznych sytuacji i potrzeb mają nasi Klienci. PRO Consulting Maria Wolińska działa od  2006 roku. Najważniejsze obszary w  których wspieramy Klientów to:

Temat/Usługa Doradztwo i prowadzenie projektów Szkolenia i warsztaty Coaching
Zarządzanie Zmianą – Change Management Prosci ®, ADKAR
Doskonalenie procesów biznesowych
Klientocentryzm, Customer Care, Obsługa Klienta
Zarządzanie i Przywództwo
Zarządzanie Wiedzą
Analiza Extended DISC®

Doradztwo umożliwia wypracowanie z organizacją innowacyjnych rozwiązań przynoszących wzrost efektywności biznesowej. Najczęściej realizowane w postaci projektów konsultingowych lub szkoleniowo – konsultingowych.

W trakcie szkoleń  i warsztatów wykorzystujemy interaktywne formy pracy z grupą takie jak: dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach i małych 2-3 osobowych zespołach, zadania indywidualne, case study, odgrywanie scenek i różnie konstruowane ćwiczenia.

Coaching jest inspirowaniem ludzi do rozwoju, do lepszej realizacji ich celów zawodowych i życiowych przy wykorzystaniu ich własnych zdolności i umiejętności.