Analiza Extended DISC® służy do obserwacji i analizy stylów zachowań (nie bada osobowości). Model pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji zachowań. Badana osoba poświęca tylko 15 minut na wypełnienie w Internecie testu. Punktem wyjścia jest analiza indywidualna która opisuje styl funkcjonowania, mocne strony badanej osoby, czynniki ją motywujące oraz reakcje na sytuacje stresowe i obawy. Raport przedstawia również dotychczasowe preferencje w sposobie działania i określa wskazówki rozwojowe. Interpretacja wyników jest szczegółowo omawiana z badaną osobą w czasie rozmowy prezentującej rezultaty, co daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i swoich reakcji w życiu zawodowym i osobistym.Kolejne zastosowania modelu to :disc_logo

  • określenie możliwości współpracy dwóch osób
  • ocena każdej osoby w zespole w realizacji zadań związanych z zarządzaniem, administracją oraz budowaniem relacji międzyludzkich

Extended DISC® pozwala podejmować lepsze decyzje rekrutacyjne i biznesowe dotyczące budowania skutecznego zespołu do wykonywania określonych celów organizacyjnych oraz przydzielania konkretnych zadań właściwym osobom. Pozwala również zadbać o pracownika w obszarze planowania dla niego najbardziej trafionej ścieżki kariery i optymalnych warunków pracy. Na poziomie indywidualnym jest świetnym badaniem diagnostycznym umożliwiającym osobie badanej łatwo określić cele rozwojowe i coachingowe.

Aby otrzymać ofertę badania Extended DISC® prosimy Państwa o skontaktowanie się z nami:

tel. 601354705;
maria.wolinska@promw.pl

Doradztwo