PRO Consulting zapewnia w szkoleniach uwzględnienie specyfiki firmy (o ile uzyska takie informacje). Jest też możliwe przygotowanie szkoleń i warsztatów na zamówienie, o tematyce „szytej na potrzeby organizacji”.

1. „Zarządzanie wiedzą – tworzenie organizacji uczącej się” – 2 dni (dla menedżerów)

 Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej i HR od których oczekuje się tworzenia organizacji uczącej się i właściwej dla niej kultury organizacyjnej. Szkolenie omawia sposoby zarządzania i aktywnego oddziaływania na zespoły w ramach jednego pionu/funkcji oraz na międzyfunkcyjne zespoły projektowe. Szkolenie w zależności od potrzeb organizacji może być modyfikowane i przygotowywane z myślą o najwyższym kierownictwie firmy i menedżerach kolejnych szczebli zarządzania. PRO Consulting oferuje również w kolejnym kroku po szkoleniach możliwość przeprowadzenia warsztatów wypracowujących zespołowo konkretne rozwiązania „Knowledge Management” w Państwa organizacji.

2. „Tworzenie organizacji uczącej się” – warsztaty – ilość dni do uzgodnienia ( patrz opis w Ad.1)

Innowacyjne warsztaty wypracowujące zespołowo wizję organizacji uczącej się.