PRO Consulting zapewnia w szkoleniach uwzględnienie specyfiki firmy (o ile uzyska takie informacje). Jest też możliwe przygotowanie szkoleń i warsztatów na zamówienie, o tematyce „szytej na potrzeby organizacji „.

1. Definiowanie i mapowanie dowolnie wybranego procesu biznesowego – warsztaty z uczestnikami procesu – ilość dni zależy od stopnia skomplikowania procesu i jego długości;

2. Usprawnianie dowolnie wybranego procesu biznesowego – warsztaty z uczestnikami procesu – ilość dni zależy od stopnia skomplikowania procesu i jego długości.

Punktem wyjścia jest istniejący proces i jego szczegółowa analiza. Następny krok to zespołowe tworzenie nowego doskonalszego procesu „Should Be”, który odpowiada na oczekiwania Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych organizacji. Kolejny etap to nadzór nad skutecznym wdrożeniem nowego procesu w życie.

3. „Wprowadzanie podejścia procesowego w organizacji” – 2 dni (dla menedżerów)

Celem szkolenia jest podniesienie aktualnych umiejętności i poziomu wiedzy uczestników przez:

1) zrozumienie, jak kluczowe dla organizacji jest prawdziwe zorientowanie na Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych;

2) zdefiniowanie zasad prawidłowego zarządzania jakością;

3) zrozumienie zasad zarządzania procesowego;

4) zrozumienie zależności i powiązań pomiędzy architekturą procesów a celami zarządczymi jednostki organizacyjnej;

5) wstępne zapoznanie się z różnymi metodami usprawniania procesów (optymalizacja przebiegu procesów i kosztów);

4.„Zarządzanie procesami oraz zmianą w organizacji. Praktyczne metody doskonalenia procesów” 3 dni (dla menedżerów i właścicieli procesów)

Szkolenie omawia wybrane praktyczne metody usprawniania procesów. Uczestnicy mają możliwość przećwiczyć ich stosowanie w oparciu o ćwiczenia i case study.

Równocześnie przekazywane jest kompendium wiedzy na temat „ludzkiej strony zmian „ czyli jak radzić sobie z oporem organizacji przy wprowadzaniu zarządzania procesowego. Elementy Prosci ® Change Management , model ADKAR.