Coaching najczęściej dotyczy definiowania, zaplanowania i wdrażania z sukcesem zmiany indywidualnej, zespołowej i organizacyjnej. Czasem jest coachingiem adresowanym do ważnych dla organizacji osób stawiających opór zmianie.
Więcej o coachingu zobacz w zakładce temu poświęconej.