Nowe projekty dotyczą nowej tematyki i/lub nawiązania nowej współpracy z innymi firmami.