Zdefiniowanie grup wytypowanych do Analizy Extended Disc i określenie celów do osiągniecia – indywidualnych i dotyczących współpracy zespołowej.