„Jakość to nie wszystko, ale wszystko staje się niczym bez jakości.” Peters, Waterman

Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania jakością

Tworzenie systemu zarządzania jakością najlepiej zobrazować posługując się koncepcją Koła Jakości. Koło Jakości obrazuje cykl etapów następujących po sobie na zasadzie przyczynowo-skutkowej, których nadrzędnym celem jest ciągły wzrost satysfakcji Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, a w konsekwencji poprawa wyników organizacji.

GRAFIKA_3
PRO Consulting oferuje:

  • zdefiniowanie etapów wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o cele strategiczne organizacji;
  • dokonanie analizy sytuacji w kluczowych obszarach (tzw. „gap analysis”);
  •   pracowanie założeń Programu Rozwoju Organizacji na bazie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz warsztatów z kadrą menadżerską i pracownikami.

Koncepcja współpracy PRO Consulting z organizacją opiera się na „miękkim” podejściu polegającym na udzielaniu wsparcia w realizowanych inicjatywach jakościowych przy jednoczesnym konsekwentnym monitorowaniu osiągania pożądanych rezultatów od pracowników i menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary i projekty.

Doradztwo
KAFELEK_3_FULL