Zarządzanie wiedzą opiera się na przekonaniu, że najcenniejszym zasobem organizacji jest wiedza i doświadczenie jej pracowników. Dlatego uważa się, że duży wpływ na osiągane rezultaty ma efektywność z jaką pracownicy są w stanie pozyskiwać, gromadzić i dzielić się wiedzą z innymi oraz wykorzystywać ją w możliwie najlepszy sposób. Strategiczne znaczenie ma wiedza innowacyjna, pozwalająca tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku oraz wiedza produktowo-procesowa niezbędna do dobrego funkcjonowania firmy „tu i teraz”. Kluczowym staje się przemyślany sposób tworzenia organizacji uczącej się i właściwej dla niej kultury organizacyjnej. Nie do przecenienia jest rola świadomej kadry kierowniczej (również HR) wdrażającej style zarządzania wspierające pracę zespołową i likwidujące bariery konkurencyjne istniejące między funkcjami / pionami organizacji.
PRO Consulting oferuje:

  • prowadzenie projektu/ programu budowy organizacji uczącej się
  • zarządzanie projektowe   – coaching indywidualny i grupowy
Doradztwo
KAFELEK_3_FULL