Każda organizacja jest w innej sytuacji, jeśli chodzi o spełnianie oczekiwań Klientów. Tylko nieliczne promują Klientocentryzm, który jest dużym wyzwaniem dla całej firmy. Projekty mają na celu określenie sytuacji startu (zdefiniowanie i przeprowadzenie badań satysfakcji Klientów, ich analiza ) oraz zdefiniowanie celów proklienckich do realizacji.

Te ostatnie składają się na kamienie milowe projektów, a czasem programów strategicznych do realizacji. W wielu firmach musi równocześnie trwać praca nad zmianą postaw i podejścia do Klienta oraz opanowania perfekcyjnej obsługi Klienta przez pracowników pozostających w bezpośrednim kontakcie z Klientem.