Założenia projektów mających na celu dokonanie poprawy w zarządzaniu procesami biznesowymi często są wypracowywane z konsultantem w oparciu o definicję EFQM (European Foundation of Quality Management), cyt

„Doskonałe organizacje projektują swoje procesy, zarządzają nimi i doskonalą je w celu pełnego zaspokojenia potrzeb i zapewnienia coraz większej wartości dla Klientów oraz innych zainteresowanych stron”

Do głównych zadań zarządzania procesowego należy:

  1. spełnianie oczekiwań Klientów;
  2. definiowanie procesów dla nowych oraz istniejących produktów i usług;
  3. optymalizacja procesów end-to-end, czyli takich które rozpoczynają się od pierwszego kontaktu z Klientem i kończą na dostarczeniu Klientowi gotowego produktu lub usługi;
  4. definiowanie kluczowych wskaźników procesów i ich bieżące monitorowanie;
  5. szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów;
  6. systemowe ciągłe doskonalenie;
  7. tworzenie systemu zarządzania procesami w organizacji.