Dobrzy liderzy i menedżerowie posiadają różnorodne umiejętności, które pozwalają im prowadzić ludzi ku efektywnej realizacji strategicznych celów organizacji. Rozpoczynają od włączenia ludzi w podejmowanie decyzji jak osiągnąć wizję organizacji. To przekonuje podwładnych o możliwości własnego wpływu na sposób jej realizacji. Równocześnie udzielają wsparcia dla wysiłków pracowników przez dobre stawianie celów, prawidłowy feedback, tworzenie i pokazywanie najlepszych praktyk i wzorów zachowań oraz coaching, co pozwala ludziom rozwijać ich potencjał zawodowy jak i wzrastać we własnej samoocenie. W końcu dobrzy liderzy doceniają i celebrują sukcesy, co daje ludziom nie tylko poczucie satysfakcji, ale też poczucie silnej przynależności do organizacji, która dba o nich. Dzisiejsze organizacje funkcjonują w ciągle zmieniającym się środowisku, co wymusza na ich liderach umiejętność radzenia sobie z zarządzaniem zmianą i przezwyciężaniem oporu podwładnych, który w naturalny sposób towarzyszy zmianie