Doradztwo koncentruje się na celach organizacji w obszarze rozwijania potencjału menedżerskiego kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Często dotyczy stawiania celów i ich rozliczania oraz budowania postaw zgodnych z pożądaną kulturą organizacyjną.