PRO Consulting zapewnia w szkoleniach uwzględnienie specyfiki firmy (o ile uzyska takie informacje). Jest też możliwe przygotowanie szkoleń i warsztatów na zamówienie, o tematyce „szytej na potrzeby organizacji „.
1. „Wprowadzenie do obowiązków menedżerskich” – 2 dni

Szkolenie przeznaczone dla osób, które od niedawna zajmują stanowisko kierownicze, lub obejmą je w najbliższej przyszłości. Omówione zostaną modelowe zachowania, wartości i kompetencje menedżerskie.
Uczestnicy zrozumieją istotę transformacji, której podlegają – przejście od roli eksperta do świadomego zarządzania ludźmi.

2. „Menedżer czy lider” – 2 dni

Przegląd kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz omówienie różnic między nimi. Zrozumienie zasad dobrego stawiania celów (SMART) i ich oceny. Jak prawidłowo udzielać pracownikom informacji zwrotnej. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na sukces przywódcy. Pokrótce omówiona zostanie rola liderów w zmianie.

3. „Wprowadzenie do coachingu dla menedżerów” – 2 dni

Coaching wydaje się być obecnie najbardziej zaawansowaną i efektywną metodą wpływania na realizację celów biznesowych podwładnych. Dorośli ludzie najchętniej wdrażają w życie własne pomysły i rozwiązania – dobry menedżer potrafi to wykorzystać w codziennych kontaktach ze swoim zespołem.

4. „Tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie” – 1 dzień (dla menedżerów)

– warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia „Menedżer czy lider”
Szkolenie powinno być poprzedzone warsztatami z Zarządem, które określą podstawowe założenia do szkolenia, pożądane wartości, normy zachowań, rolę liderów – ½ dnia.

5. „Tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie” – 1 dzień (dla pracowników)