Zarządzanie zmianą  to moda czy konieczność biznesowa?

Prawie  100 lat temu Woodrow Wilson podsumował swoje doświadczenia reformatorskie w stwierdzeniu cyt.” Jeśli chcesz mieć wrogów, spróbuj coś zmieniać”. Ile osób dziś  ma podobne wrażenia? Ale nie musi tak być…

Jak osiągnąć sukces we wdrażaniu zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym?

Na to pytanie opowiada firma Prosci ® – jest to amerykańska wiodąca firma badawczo-doradcza działająca w tematyce Change Management założona w 1994 roku przez konsultantów – praktyków prowadzących projekty zmian w firmach z listy Fortune. Stworzone przez nich innowacyjne modele ( w tym model ADKAR) i procesy zarządzania zmianą pomagają budować kompetencje w zarządzaniu zmianą na wszystkich szczeblach organizacji.

Maria Wolińska uzyskała w USA w 2008 roku certyfikat Prosci ®   Change Management Manager . Od tej pory prowadzi w Polsce projekty zmian, warsztaty i szkolenia odpowiadając na pytanie jak zwiększyć szanse na osiągnięcie we właściwym czasie oczekiwanych rezultatów biznesowych wprowadzanej transformacji. Jej kilkunastoletnie doświadczenie pracy w korporacjach na wysokich stanowiskach zarządczych w powiązaniu z ugruntowaną wiedzą psychologiczną stanowi cenne wsparcie dla współpracujących z nią organizacji.

Ustrukturyzowane zarządzanie ludzką stroną zmian jest wymieniane jako jeden  z najważniejszych czynników wpływających na sukces każdego realizowanego projektu. Zmiana organizacyjna jest możliwa tylko wtedy, jeśli dokona się także na  poziomie każdego  pracownika. Jego opór jest naturalną reakcją emocjonalną , którą na szczęście można zarządzać. Istnieją lepsze i bardziej skuteczne metody  radzenia  sobie z oporem niż ciągle popularna, ale długofalowo nieskuteczna, technika wdrażania  nowego  „ogniem i mieczem”.

GRAFIKA_4_D

Prosci’s Project Change Triangle (PCT) assessment

Powyżej przedstawiony Model Prosci ® – Trójkąt Ewaluacji  Zmiany ocenia  trzy kluczowe elementy zmiany:

1. Zarządzanie projektowe

2. Zarządzanie zmianą – zarządzanie ludzką stroną zmian w zaplanowany i dobrze przemyślany sposób.

3. Funkcjonowanie sponsora w zmianie ( oczekiwany poziom umiejętności przywódczych i widocznej obecności w projekcie)