Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach z zarządzania zmianą:

 1. aby dowiedzieć się, jak uniknąć realizacji projektu i przeprowadzenia zmiany „ogniem i mieczem”;

 2. aby nauczyć się, jak skorzystać z najlepszych praktyk zarządzania zmianą;

 3. aby umieć przygotować siebie i innych do nieuchronnie nadchodzących zmian;

 4. aby poznać najważniejsze zagadnienia zarządzania zmianą w projektach i procesach;

 5. aby poznać całościowe i pragmatyczne podejście do przygotowania i przeprowadzania zmian w organizacji, łączące:

  1. aspekty „miękkie” – zarządzanie zmianą,

  2. aspekty projektowe – system zarządzania projektami,

  3. aspekty procesowe – związane z wprowadzaniem zarządzania procesowego.

PRO Consulting zapewnia w szkoleniach uwzględnienie specyfiki firmy (o ile uzyska takie informacje). Jest też możliwe przygotowanie szkoleń na zamówienie, o tematyce „szytej na potrzeby organizacji „.

1. „Zarządzanie zmianą dla menedżerów” – 2 dni

Szkolenie pozwoli menedżerom zrozumieć zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą oraz przygotować się do lepszego zarządzania i utrwalania zmiany w organizacji dzięki poznaniu metodologii Prosci ® i modelu ADKAR. Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej kształtować odpowiednie postawy podwładnych wobec nowych elementów i zjawisk w organizacji.

2. „Rola Sponsorów w zarządzaniu zmianą” – 1 dzień
– warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia „Zarządzanie zmianą dla menedżerów”

Szkolenie przeznaczone dla poziomu Executive i Top Management, skąd w sposób naturalny wywodzą się Sponsorzy projektów i programów zarządzania zmianą. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia dla menedżerów (ad 1). Szkolenie pozwoli Dyrektorom przygotować się dobrze do pełnienia roli Sponsora projektu zarządzania zmianą tak, aby projekt zakończył się sukcesem. Szkolenie pokazuje również jak istotne jest przywództwo i zastosowanie praktyki zarządzania projektami w skuteczniejszym wprowadzaniu zarządzania procesowego.

3. „Zarządzanie zmianą dla Ciebie” – 2 dni (dla pracowników)

Program szkolenia obejmuje psychologię zmian, przegląd najlepszych praktyk międzynarodowych, model indywidualnej zmiany oraz różne możliwe scenariusze reakcji na zmiany. Uczestnicy zapoznają się z podstawami metodologii Prosci ® i modelu ADKAR. Szkolenie pozwoli pracownikom zaakceptować nieuchronność zmian i nauczy szukania w nich pozytywnych dla siebie aspektów.

4. „Jak zintegrować zarządzanie projektowe z zarządzaniem zmianą organizacyjną?” – 2 dni

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie całościowego podejścia do strategicznego – realizowanego na poziomie kadry zarządzającej – zarządzania projektowego, oraz z drugiej strony zaprezentowanie metodycznego prowadzonego równolegle zarządzania „ludzką stroną zmian”.

Omawiamy również wielkie znaczenie trzeciego niezbędnego składnika recepty na sukces zmiany w organizacji. Jest nim aktywny, świadomy przywódca – sponsor projektu zmiany.

Szkolenie odpowiada na pytanie jak zmieniać skutecznie organizację minimalizując szanse na porażkę zaplanowanych działań i jednocześnie odnieść najwięcej korzyści z prawidłowego zarządzania projektowego połączonego z zarządzaniem zmianą. Miarą sukcesu będą osiągnięte efekty wdrożenia decyzji biznesowych na czas i zgodnie z zaplanowanym budżetem.

5. „Zarządzanie zmianą związaną z wprowadzaniem zarządzania procesowego”– 2 dni (dla menedżerów)

Szkolenie pozwoli menedżerom zrozumieć zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą oraz przygotować się do lepszego zarządzania zmianą w podległych jednostkach organizacyjnych. Szkolenie będzie koncentrować się na zmianie związanej z wprowadzaniem orientacji na procesy i ich ciągłe doskonalenie. Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej kształtować odpowiednie postawy podwładnych wobec nowych elementów i zjawisk w organizacji oraz stać się przywódcą w kształtowaniu prawidłowego podejścia procesowego.

6. „Zmiana w organizacji – wprowadzanie podejścia procesowego. Co jest w tym dla mnie?”– 2 dni (dla pracowników)

Program szkolenia obejmuje psychologię zmian, przegląd najlepszych praktyk międzynarodowych, model indywidualnej zmiany oraz różne możliwe scenariusze reakcji na zmiany. Szkolenie pozwoli pracownikom zaakceptować nieuchronność zmian procesowych i nauczy ich szukania pozytywnych dla siebie aspektów. Sukces wprowadzania orientacji na procesy w organizacji zależy w dużej mierze od tego na ile pracownicy uczestniczący w procesach rozumieją swoje nowe role i dobrze się w nich odnajdują. Jawny lub ukryty opór pracowników nie może towarzyszyć zmianie na stałe, gdyż zagraża sukcesowi całego przedsięwzięcia.